به گزارش کانی پرس؛ در ادامه مبارزه بی امان پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر یک کیلو گرم هروئین از یک خودروی سواری در بوکان کشف و ضبط شد. در همین راستاسرهنگ سلمان حیدری فرمانده انتظامی بوکان صبح جمعه ۱۵آذر ماه در گفتگو کانی پرس در تشریح این خبر گفت؛ هوشیاری واقدام بموقع تیمهای عملیاتی فرماندهی […]

به گزارش کانی پرس؛ در ادامه مبارزه بی امان پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر یک کیلو گرم هروئین از یک خودروی سواری در بوکان کشف و ضبط شد.

در همین راستاسرهنگ سلمان حیدری فرمانده انتظامی بوکان صبح جمعه ۱۵آذر ماه در گفتگو کانی پرس در تشریح این خبر گفت؛ هوشیاری واقدام بموقع تیمهای عملیاتی فرماندهی انتظامی شهرستان بوکان باند توزیع کننده موادمخدردرسطح شهرستان را از رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام گذاشتند

وی افزود؛ سوداگران مرگ که قصد داشتند موادمخدر را درشهرستان توزیع نمایند طی عملیات غافلگیرانه تیمهای عملیاتی شناسایی ودراین ارتباط یک نفردستگیر و یک دستگاه خودروی سواری نیز توقیف و مقداریک کیلوگرم هروئین کشف و پرونده جهت سیرمراحل قانونی تحویل مراجع قضایی گردید

فرمانده انتظامی بوکان ضمن قدردانی ازهمراهی شهروندان فهیم و فرهیخته در مبارزه با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر گفت نیروی انتظامی به مبارزه بی امان باسوداگران مرگ ادامه خواهدداد.
شهرستان بوکان در جنوب آذربایجان غربی و در کریدور شمال غرب به غرب و جنوب غربی کشور قرار دارد.

انتهای پیام.