به گزارش کانی پرس؛ بعد از سال ها انتظار یادمان شهدای بوکان با حضور کاروان های راهیان نور دانش آموزی آماده پذیرایی از زائرین و خادمین شهدا شد.

به گزارش کانی پرس؛ بعد از سال ها انتظار یادمان شهدای بوکان با حضور کاروان های راهیان نور دانش آموزی آماده پذیرایی از زائرین و خادمین شهدا شد.