به گزارش کانی پرس؛بسیجیان بوکان در طی دو روز اقتدار خود در کمک رسانی به مردم و همچنین حفظ امادگی در در برابر حوادث مختلف را تمرین کردند.

به گزارش کانی پرس؛بسیجیان بوکان در طی دو روز اقتدار خود در کمک رسانی به مردم و همچنین حفظ امادگی در در برابر حوادث مختلف را تمرین کردند.