به گزارش کانی پرس؛ ۷ ماه از استعفاء فرماندار و بخش دار مرکزی بوکان می گذرد اما کشمکش های سیاسی جریان های مختلف اصلاحات در بوکان تا کنون مانع از انتخاب فردی برای تصدی این پست آن هم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی شده و مردم را اسیر بی برنامگی خود کرده اند طی […]

به گزارش کانی پرس؛ ۷ ماه از استعفاء فرماندار و بخش دار مرکزی بوکان می گذرد اما کشمکش های سیاسی جریان های مختلف اصلاحات در بوکان تا کنون مانع از انتخاب فردی برای تصدی این پست آن هم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی شده و مردم را اسیر بی برنامگی خود کرده اند

طی ماه های گذشته نام های بسیاری از سوی رسانه ها و محافل سیاسی بوکان به عنوان گزینه های فرمانداری بوکان معرفی شدند اما در نهایت و به علت های روشنی از جمله عدم وحدت در میان اصلاح طلبان، عدم هماهنگی با نماینده شهرستان در مجلس و پالس های منفی طیفی از جریان اصلاحات در خصوص افراد معرفی شده به استاندار انتخاب شیخ رئیس سومین شهر پرجمعیت استان را با چالش های مهمی روبه رو کرده است.

طی ۷ ماه گذشته بازیگران اصلی انتخاب فرماندار بوکان همچون شطرنج بازانی ماهر با نام های متعددی بازی کردند تا در نهایت بتوانند رقبای خود در این انتخاب را کیش و مات کنند ولی تا کنون تنها مردم و حوزه مدیریت شهری بوکان بازنده این مبارزه بوده است.

هر چند برای این طیف از جریانی که خود را بیشتر به جریان حاکم در دولت نزدیکتر می دانند تنها تکمیل پروژه خود که همانا انتخاب فرمانداری باب میل آنها برای مدیریت انتخابات پیش رو است مهم است و پیشرفت و پسرفت بوکان معنای ندارد زیرا این جریان خاص منافع شخصی را بر هر چیز دیگری مقدم تر می شمارند.

بسیاری ازحوزه های مختلف شهرستان بوکان که طی ۶ سال گذشته با چالش ها و کاستی های فروانی رو به رو بوده اند را همین جریان خاص مدیریت کردند و انان اکنون با اعمال فشار بر مقامات استانی سعی دارند با اتنخاب فرمانداری از جنس خود ادامه حیات خود در سطح اول مدیریت شه را بعد از اتنخابات آتی مجلس را نیز جشن بگیرند.

بی تردید هدف این جریان خاص از به تاخیر انداختن انتخاب فرماندار بوکان رسیدن به اهداف سیاسی خود است و انتخاب مدیریت کارامد و لایق برای آنان معنای ندارد کما اینکه به واسطه نزدیکی با اصلاح طلبان تصمیم گیر و هم سوی خود در مرکز استان بر سر نام بسیاری از مدیران لایق و محبوب که هم اکنون نیز بسیار پرتوان در حال خدمت به مردم و شهر بوکان هستند خط قرمز کشیدند و نامی از آنان در بین منتخبین این طیف جای ندارد.

حال باید انتظار کشید و دید که در نهایت چه نامی از کیسه شانس این طیف خاص سیاسی در بوکان بیرون می آید و در ۴ ما منتهی به انتخابات مجلس یازدهم چگونه این شخص می تواند برای ادامه نقش افرینی جریان اصلاحات در سومین شهرستان پرجمعیت استان برنامه ریزی کند.

انتهای پیام/خ