به گزارش کانی پرس؛ در تاریخ آمده است ، رضاخان قلدر قبل از اینکه به سلطنت برسد بسیار ظاهرسازی و ریاکاری می کرد. آن چنان که گِل بر سر می مالید و به مراسم عزاداری امام حسین(ع) می رفت. همچنین دستور داد که زنان بایستی با چادر و حجاب کامل بیرون بیایند!! متاسفانه این کارها […]

به گزارش کانی پرس؛ در تاریخ آمده است ، رضاخان قلدر قبل از اینکه به سلطنت برسد بسیار ظاهرسازی و ریاکاری می کرد. آن چنان که گِل بر سر می مالید و به مراسم عزاداری امام حسین(ع) می رفت. همچنین دستور داد که زنان بایستی با چادر و حجاب کامل بیرون بیایند!!

متاسفانه این کارها جواب داد و بسیاری از ظاهربین ها و ساده لوح ها فریبش را خوردند. تنها کسی که این دغل بازی ها فریبش نداد شهید مدرس بود.

بعد از اینکه رضاخان به سلطنت رسید ، هم مجالس عزاداری اباعبدالله را ممنوع و هم قانون کشف حجاب را ابلاغ کرد!!!

حال این مهم در بعد از ظهر یک شنبه ۲۱ مهر ۹۸ بار دیگر ولی این بار برای مردم بوکان تکرارشد.

در حالی که مردم بوکان ۱۱ سال و چند ماه است با وعده های تو خالی نماینده خود در مجلس رو به رو هستند و وی عملا مشروعیت خود در میان مردم این شهرستان را از دست داده است در آخرین نطق سالیانه خود در مجلس توپ کم کاری ها را به زمین دولت ها انداخت تا خود را از این مهم تبرئه کند.

ولی مردم فرهیخته شهرستان بوکان به خوبی به یاد دارند که این نماینده با شعار های دهن پرکن وارد کارزار انتخابات شد و لی در نهایت با انتصاب و حمایت از مدیرانی ضعیف، لابی گری های پشت پرده در مجلس با دولتی ها برای منافع شخصی و از همه مهمتر خود را نماینده کشور دانستن نه حوزه انتخابیه ش بوکان را در بن بست پیشرفت قرار داد.

بی تردید نطق پر از ابهام روز یک شنبه عثمانی در صحن مجلس این مهم را بیش از بیش نمایان کرد که وی نه تنها کارنامه ضعیفی از خود در ۳ دوره مجلس برای حوزه انتخابیه اش بر جای گذاشت بلکه بی بصیرتی خود را نیز به عینا نمایان کرد.

نطق های پر از دوگانگی عثمانی چه در مجلس و چه در سخنرانی های خارج از بهارستان کم نبوده است بلکه می توان این چند گانگی ها را به خوبی در همه سخنرانی های وی مشاهده کرد.

روزی عثمانی بر اساس شرایط سیاسی کشور خود را اصول گرا می داند و روزی خود را اصلاح طلب حامی خاتمی و هاشمی می خواند

روزی رفراندوم کردستان عراق را نپخته و نسنجیده می دانند و روزی برای کوردهای شمال سوریه اشک تمساح می ریزد و در تمام این دو گانگی ها نیز حوزه انتخابیه خود را قربانی این دیدگاه های نسنجیده اش کرده است.

بی شک می توان به خوبی رد پای کم کاری های عثمانی را به واسطه دخالت ها، دوگانگی ها و لابی گری هایش برای منافع شخصی را در گوشه کنار بوکان دید.

یادمان نرود فریب کسی که سال ها برای رفع گرفتاری و مشکلاتِ واقعی مردم قدمی برنداشته و حالا یاد مردم افتاده و دست به کارهای عوام پسندانه می زند را نخوریم‌.

کارنامه همه مشخص است.

انتهای پیام/خ