به گزارش کانی پرس؛ امروزه دیگر در بسیاری از کشورهای جهان و حتی در ایران داستان دفن و محو زباله ها به شیوه های قدیمی همچون دپو کردن به علت ایجاد مشکلات فراوان زیست محیطی و بهداشتی به پايان رسيده و بازیافت زباله با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته جای روش های سنتی را گرفته […]

به گزارش کانی پرس؛ امروزه دیگر در بسیاری از کشورهای جهان و حتی در ایران داستان دفن و محو زباله ها به شیوه های قدیمی همچون دپو کردن به علت ایجاد مشکلات فراوان زیست محیطی و بهداشتی به پايان رسيده و بازیافت زباله با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته جای روش های سنتی را گرفته است.

هرچند هنوز هستند شهرهای که از این تکنولوژی برای عبور از مشکلات زیستی وبهداشتی و همچنین کمک به تولید بیشتر در حوزه کشاورزی دور مانده اند.

شهر بوکان طی دو دهه گذشته و به واسطه افزایش جمعیت با مشکل اصلی دپوی زباله رو به رو بوده و این مهم به یکی از مهمترین چالش های حوزه مدیریت شهری علی الرغم تصمیمات متعدد در رفع این معظل تبدیل شده است.

طی سالیان گذشته بحث جابه جایی مکان فعلی دپوی زباله های شهری بوکان درروستای شیغلر و انتقال آن به سایتی جدید و خارج از محدوده شهری از مهم ترین تصمیمات مدیران شهری بود که در نهایت با مخالفت مراجع مربوطه این تغییر مکان تا به امروز عملی نشده است.

هرچند جدای از پروژه انتقال مکان فعلی دپوی زباله ها در بوکان احداث کارخانه بازیافت نیز یکی دیگر از تصمیمات در حوزه مدیریت اجرایی شهرستان بود که در نهایت شهردار بوکان در گفتگو با خبرنگاران از عقد قرار داد با سرمایه گذار بخش خصوصی جهت احداث کارخانه بازیافت زباله در بوکان خبر داد.

بابک رستم پور در توضیحات بیشتر خود افزود: کارخانه مورد نظر با سرمایه گذاری بخش خصوصی در محل فعلی دپوی زباله های بوکاندر روستای شیخلر احداث می شود.

وی ادامه داد: عقد قرار داد رسمی احداث کارخانه به امضاء رسیده وطی چند روز اینده شاهد اغاز بخش عمرانی ان خواهیم بود.

شهردار بوکان تصریح کرد: برابر براورد ها این کارخانه در اواسط سال ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید و مواد بازیافتی تبدیل به کمپوست جهت مصرف در حوزه کشاورزی خواهد شد.

در نهایت باید گفت با احداث کارخانه بازیافت در بوکان می توان جدای از حفظ طبیعت وکاهش الودگی های زیست محیطی بویژه درمنطقه فعلی روستای شیخلر که نزدیک ترین مکان به زیستگاه پرنده افسانه ای و در حال انقراض میش مرغ است میتواد تاثیر بسیار خوبی در حوزه کشاورزی شهرستان داشته باشد و همچنین میتوان امید داشت شاهد احداث کارخانه های تولید مواد دیگر حاصل از پسماند در این شهرستان باشیم.

انتهای پیام/خ