به گزارش کانی پرس؛ ۳۵درصد جمعیت گروه هدف در هفته اول شروع فازاجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در بوکان مورد سنجش فشارخون قرار گرفتند مدیر شبکه بهداشت ودرمان بوکان شب یک شنبه ۲۶ خرداد ماه در گفتگو باکانی پرس آمار هفته اول بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در بوکان تا پایان روز جمعه ۲۴ […]

به گزارش کانی پرس؛ ۳۵درصد جمعیت گروه هدف در هفته اول شروع فازاجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در بوکان مورد سنجش فشارخون قرار گرفتند

مدیر شبکه بهداشت ودرمان بوکان شب یک شنبه ۲۶ خرداد ماه در گفتگو باکانی پرس آمار هفته اول بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در بوکان تا پایان روز جمعه ۲۴ خرداد و پس از یک هفته از شروع فاز اجرایی برنامه را تشریح کرد:

محمد عباسی افزود: از اغاز طرح تا کنون ۴۶هزار و ۶۷۷ نفر ازجمعیت شهر و روستا مورد سنجش فشارخون قرار گرفتند که عملکرد حدود ۳۵درصدی در هفته اول را نشان می دهد.

وی در ادامه آمار تفکیکی در این زمینه را شامل ایستگاه های ثابت و فرعی۶۷هزار ۶ نفر، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت ۳۹هزا و ۹۷۱ نفر بیان نمود.

عباسی همچنین تعداد نیروهای درگیر جهت اجراي برنامه را ٢٩٢ نفر اعلام نمود و گفت: این تعداد نیرو بدون بدون احتساب همکاران و نیروهای ستادی و پشتیباني هستند که در ایستگاه های ثابت و سیار در ین طرح فعال هستند.

عباسی مجددا از همشهريان واجد شرایط جهت سنجش فشارخون و حضور در مراکز و پایگاههای سلامت و ایستگاههای شهرستانی دعوت بعمل آوردند .

وی در پایان یاداوری نمود تمامی مراکز و پایگاههای بهداشتی و ایستگاههای ثابت تا ۱۵ تیرماه سال جاری نسبت به سنجش فشارخون اقدام خواهند نمود.

انتهای پیام/خ