به گزارش کانی پرس؛ طبیعت زیبا و بی نظیر رودخانه زرینه رود حوالی روستای ساریقامش چشم هر بیننده را به سوی خود می کشاند این رودخانه ۳۲۰ کیلومتری از پشت سد شهید کاظمی بوکان آغاز میشود و بعد از طی ۳۲۰ کیلومتر در دریاچه ارومیه ارام می گیرد این رودخانه در مسیر خود چشم انداز […]

به گزارش کانی پرس؛ طبیعت زیبا و بی نظیر رودخانه زرینه رود حوالی روستای ساریقامش چشم هر بیننده را به سوی خود می کشاند
این رودخانه ۳۲۰ کیلومتری از پشت سد شهید کاظمی بوکان آغاز میشود و بعد از طی ۳۲۰ کیلومتر در دریاچه ارومیه ارام می گیرد
این رودخانه در مسیر خود چشم انداز های بکر و بی نظیری ایجاد می کند که در نوع خود بی نظیر و یا کم نظیر هستند که دوربین ما گوشه کوچکی از آن را به تصویر کشیده است.