2776930

به گزارش کانی پرس؛ سرهنگ کارآگاه مجید محبعلی فرمانده انتظامی بوکان از دستگیری باند سارقین خانه باغ خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با سرقت تیم های عملیاتی پلیس اعضای باند ۳نفری سارقین خانه باغ را که در سطح شهرستان بوکان اقدام به سرقت وسایل خانه باغ می کردند را شناسایی و […]

به گزارش کانی پرس؛ سرهنگ کارآگاه مجید محبعلی فرمانده انتظامی بوکان از دستگیری باند سارقین خانه باغ خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با سرقت تیم های عملیاتی پلیس اعضای باند ۳نفری سارقین خانه باغ را که در سطح شهرستان بوکان اقدام به سرقت وسایل خانه باغ می کردند را شناسایی و دستگیر نمایند
سرهنگ محبعلی تصریح کرد در این راستا یک دستگاه خوروی سواری نیز توقیف شده است

رئیس پلیس شهر بوکان در ادامه اظهار داشت ارزش ریالی اموال کشف شده بالغ بر ۴ میلیارد ریال برآورد گردیده است

سرهنگ محبعلی افزود اعضای این باندتاکنون به تعداد ۳۰فقره سرقت از خانه باغ نیز اعتراف نموده اند.

سرهنگ محبعلی از مالباختگان خواست جهت پیگیری موضوع به پلیس آگاهی بوکان واقع در فلکه کلتپه این شهرستان مراجعه نمایند .

انتهای پیام/خ