به گزارش کانی پرس؛ بنا به اخبار رسیده به کانی پرس یکی از بلوک های بتنی سد شهید کاظمی بوکان دچار ترکیدگی جزئی شده بود که فورا و با اقدام مثبت مسئولان این ترکیدگی جزئی برطرف شد. در همین راستا و به دنبال ترک برداشتن یکی از پایه های دریچه های تخلیه آب در سد […]

به گزارش کانی پرس؛ بنا به اخبار رسیده به کانی پرس یکی از بلوک های بتنی سد شهید کاظمی بوکان دچار ترکیدگی جزئی شده بود که فورا و با اقدام مثبت مسئولان این ترکیدگی جزئی برطرف شد.
در همین راستا و به دنبال ترک برداشتن یکی از پایه های دریچه های تخلیه آب در سد شهید کاظمی چندین شرکت پیمانکار مجهز عازم سد و ظرف چند ساعت با تزریق بتن ترک خوردگی را برطرف کردند.
در همین راستا سرپرست فرمانداری بوکان در گفتگو با خبرنگار کانی پرس عنوان کرد: بە دنبال بارندگیهای فروردین ماه, به مدت چندین روز رهاسازی آب ازسرریز سد بوکان به منظورافزایش ظرفیت خالی وکنترل میزان دبی ورودی وخروجی انجام شد که در جریان این رهاسازیها باتوجه به سرعت آب, آب به زیر یکی از قطعات شیب دار بتنی نفوذ کرد و سبب جابجایی وحرکت آن شد.
لقمان خسروپور افزود: وی افزود: به منظور پیشگیری از ایجاد خسارات بیشتر وطبق نظر هیات مشاورین وکارشناسان حوزه سدسازی تصمیم برترمیم اتخاذ ودر ۱۰ روز گذشته ترمیم وبتن کاری این قطعه با حضور وهماهنگی تعدادی از دستگاههای اجرایی عضوشورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان و کمک قابل تقدیربخش خصوصی اعم ازکارگاه های دانه بندی شن وماسه و تولیدبتن سطح شهرستان و اکیپ کامل معاونت مهندسی شرکت آب منطقه ای استان واداره منابع آب بصورت شبانه روزی انجام شدو رهاسازی مجددا ازسرریزها بدون هیچ مشکلی شروع شده است.
وی ادامه داد: در راستای تعویض بلوک ترک خورده که وزن آن به بیش از ۱۰ تن می رسد بیش از چندین پمپ به صورت شبانه روز در حال مکش آب دریچه های استراری بودند تا خدای ناکرده خطری پیمانکاران حاضر را تهدید نکند.
سرپرست فرمانداری بوکان تصریح کرد: هم اکنون هیچ خطری سد شهید کاظمی بوکان را تهدید نمی کند و کاملا سد در حالت پایدار و نرمال قرار دارد.
انتهای پیام/خ