download

به گزارش کانی پرس؛ خیر بوکانی در اقدامی خداپسندانه حمایت از ۲۰ یتیم تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان بوکان را برعهده گرفت . این خیر قبلا نیز حمایت از ۲۰ یتیم را بر عهده گرفته بود و از آغاز شروع به فعالیت طرح اکرام ایتام با کمیته امداد شهرستان بوکان همکاری مینماید . […]

به گزارش کانی پرس؛ خیر بوکانی در اقدامی خداپسندانه حمایت از ۲۰ یتیم تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان بوکان را برعهده گرفت .

این خیر قبلا نیز حمایت از ۲۰ یتیم را بر عهده گرفته بود و از آغاز شروع به فعالیت طرح اکرام ایتام با کمیته امداد شهرستان بوکان همکاری مینماید .

وی در دیدار با رییس کمیته امداد و کارشناس طرح اکرام متعهد گردید که از جوانان جویای کار تحت حمایت آن نهاد و ایتامی که حمایت کرده است برای اشتغال در نمایشگاه مصالح ساختمانی خود بهره گیری نماید .

ایشان در پاسخ‌ به سوال هدف از حمایت ایتام و جوانان نیازمند ،اظهار داشت که بنگاه ایشان نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک بنگاه انسانی است و یکی از اهداف ایشان ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار شهرستان میباشد و در نظر دارد در آینده با گسترش و وسعت حوزه کاری خود جوانان بیشتری را به عرصه اشتغال وارد نماید.

انتهای پیام/ح