428934016_68460

به گزارش کانی پرس؛ کارگروه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرفات غیر قانونی بوکان با ریاست خسروپور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی و با حضور بخشدار مرکزی، نماینده دادستان، شورا و شهردار بوکان و روسا و کارشناسان ادارات برگزار شد. در ابتدای این جلسه خسروپور گفت: ساخت و سازهای غیر […]

به گزارش کانی پرس؛ کارگروه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرفات غیر قانونی بوکان با ریاست خسروپور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی و با حضور بخشدار مرکزی، نماینده دادستان، شورا و شهردار بوکان و روسا و کارشناسان ادارات برگزار شد.
در ابتدای این جلسه خسروپور گفت: ساخت و سازهای غیر مجاز و تفکیک غیر قانونی اراضی کشاورزی و تصرفات منابع ملی یک دغدغه ملی است و شهرستان بوکان هم از این بابت مستثنی نیست.
وی افزود: امروز ساخت و سازها در دو دهه گذشته و تصرفات منابع طبیعی و تفکیک غیر قانونی اراضی کشاورزی، شهرستان، مردم و مسئولین را دچار مشکل کرده و همه تلاش مسئولین شهرستان این است که این ساخت و سازها را سامان بدهند و اگر قرار باشد ساخت و سازها و تصرفات در وضعیت کنونی هم ادامه پیدا کند که متاسفانه ادامه پیدا کرده است طرح ساماندهی ساخت و سازها با شکست مواجه خواهد شد و مناطق حاشیه ای‌ و سکونت گاههای غیر رسمی توسعه بیشتری پیدا می کنند.
وی بر ضرورت اقدام مشترک ادارات در برخورد با ساخت و سازهای غیر قانونی و تصرفات تاکید کرد و گفت: توسعه این شهرستان در گرو حل مشکلات موجود در قالب ساماندهی و جلوگیری از افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز و حفاظت از منابع طبیعی است.
در ادامه یزدانپناه بخشدار مرکزی هم روند ساخت و سازهای غیر مجاز را نگران کننده دانست و از ادارات شهرستان خواست بصورت جدی با ساخت و سازها و تصرفات منابع طبیعی برخورد کنند.
شهردار بوکان هم ساخت و سازهای غیر مجاز را ناشی از نبود قانون جامع در این حوزه و همچنین عدم انجام وظایف قانونی توسط دستگاههای مرتبط در تفکیک غیر مجاز اراضی کشاورزی دانست و گفت تنها راه چاره برخورد با ساخت و سازها اقدام مشترک است.
سهرابی رئیس راه و شهرسازی بیان کرد: اکیپ دهگردشی در گذشته موفق عمل کرده و خواستار فعالیت مجدد این اکیپ شد.
صالحی عضو شورای اسلامی شهر بوکان هم به آسیب شناسی ساخت و سازهای غیر مجاز پرداخت و گفت: تا زمانی که به درستی این مساله ریشه یابی نشود اقدامات مقطعی نمی تواند چاره کار باشد صدقی رئیس منابع طبیعی هم خواستار همکاری شورا و دهیاران با منابع طبیعی شد و گفت با متخلفان بصورت جدی برخورد خواهد شد در پایان بعد از بحث و بررسی مقرر شد یک اکیپ در محدوده شهر و یک اکیپ هم تحت عنوان دهگردشی در حریم و خارج از حریم جهت جلوگیری از تصرفات در سطح شهرستان و در قالب اقدام مشترک تشکیل و بصورت هفتگی نسبت به گشت و بازرسی اقدام نمایند.

انتهای پیام/خ