2

به گزارش کانی پرس؛ همزمان با سراسر کشور و در چله انقلاب مردم شهرستان بوکان همراه و همگام با دیگر مردمان ایران اسلامی با حضور در خیابان های اصلی شهر ایم پیروزی بزرگ را گرامی داشتند. انتهای پیام/خ

به گزارش کانی پرس؛ همزمان با سراسر کشور و در چله انقلاب مردم شهرستان بوکان همراه و همگام با دیگر مردمان ایران اسلامی با حضور در خیابان های اصلی شهر ایم پیروزی بزرگ را گرامی داشتند.

انتهای پیام/خ