به گزارش کانی پرس؛ سه روز بعد از طغیان اسهال در روستای پیربهالدین، «محمد عباسی» مدیر شکبه بهداشت و درمان بوکان از مهار این طغیان خبر داد و خواستار تامین و کنترل مستمر آب سالم برای خانوارهای تمامی روستاها شد. در همین ارتباط روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ضمن آنکه از تهیه نمونه آب […]

به گزارش کانی پرس؛ سه روز بعد از طغیان اسهال در روستای پیربهالدین، «محمد عباسی» مدیر شکبه بهداشت و درمان بوکان از مهار این طغیان خبر داد و خواستار تامین و کنترل مستمر آب سالم برای خانوارهای تمامی روستاها شد.

در همین ارتباط روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ضمن آنکه از تهیه نمونه آب این روستا جهت آزمایش خبر داد، نوشت: در حاضر مشکل خاصی وجود نداشته و اوضاع کاملا تحت کنترل است و چند نفر بیمار قبلی هم با درمان به موقع بهبود یافته اند.

روز پنجشنبه چند نفر ازاهالی روستا کوره کانی با داشتن علایم اسهال و کرامپ شکمی به پزشک مرکز روستا مراجعه کرده بودند.

انتهای پیام/خ