به گزارش کانی پرس؛ بعد از ظهر شنبه ۱۶ تیر ماه گورستان عمومی بوکان برای دومین بار طی ۷ روز گذشته طعمه حریق شد. این اتش سوزی سبب شد تا بسیاری از درختان کهن سال گورستان طعمه شعله های سرکش اتش شوند و بسوزند. به گفته بسیاری از شاهدان محلی این آتش سوزی ها عمدی […]

به گزارش کانی پرس؛ بعد از ظهر شنبه ۱۶ تیر ماه گورستان عمومی بوکان برای دومین بار طی ۷ روز گذشته طعمه حریق شد.
این اتش سوزی سبب شد تا بسیاری از درختان کهن سال گورستان طعمه شعله های سرکش اتش شوند و بسوزند.
به گفته بسیاری از شاهدان محلی این آتش سوزی ها عمدی و توسط چندین نفر صورت گرفته و آتش نشانی بوکان نیز در پیامی تلویحا با تائید این خبر اعلام کرد: آتش گرفتن یا زدن چندین باره گورستان عمومی شهر و حضور سریع آتش نشانان ایستگاه ۱ قدس جهت اطفا حریق.
براستی چرا هر جمعه گورستان باید به چنین وضعی دربیاید؟!