به گزارش کانی پر به نقل از فارس؛ امام جمعه موقت بوکان گفت: در ماه مبارک رمضان مستمندان و ویژه یتیمان را نباید از روزی سفره خود محروم کرده و در این ماه باید با احسان و بخشش همراه و دستگیر مستمندان و نیازمندان بود. ماموستا سید خالد رسول زاده در خطبه نخستین جمعه از […]

به گزارش کانی پر به نقل از فارس؛ امام جمعه موقت بوکان گفت: در ماه مبارک رمضان مستمندان و ویژه یتیمان را نباید از روزی سفره خود محروم کرده و در این ماه باید با احسان و بخشش همراه و دستگیر مستمندان و نیازمندان بود.
ماموستا سید خالد رسول زاده در خطبه نخستین جمعه از ماه مبارک رمضان در این شهر بیان کرد: جای خرسندی است که خداوند عزوجل فرصت یک بار دیگر مهمانی بر سفره و روزه داری را نصیبمان کرده در حالی که شاید تعدادی از ما نتواند رمضان سال دیگر را ببینند پس توصیه می شود که مسلمانان قدر این ماه پر فضیلت را بدانند و سعی کنند با عبادات و مناجات، جبران خطاها و اشتباهات گذشته را بکنند.

وی همچنین با توجه به افزایش عوامل تحریک کننده در حوزه جوانان و نوجوانان تاکید کرد: رمضان فرصتی است که خداوند در اختیار بندگان مسلمانش گذاشته تا در این ماه توبه کنند چون خداوند بسیار توبه کنندگان را دوست دارد و بنابراین باید با پا فشاری بر عهد خود در توبه و ترک گناه روزه گرفته و سپس به تزکیه قلب و نفس بپردازند زیرا رمضان یعنی ماه پاکی و راستی و خلاصی از قید و بند گناهان است.

امام جمعه موقت بوکان افزود: از عادات و ارکان روزه داری این است که روزه نباید صرفا به خاطر واجب بودن آن گرفته شود بلکه این کار باید با خلوص نیت و برای رضای خداوند انجام شود و از ارکان آن نباید پاکی جسم و بدن و روزه دار بودن چشم و زبان و گوش و تمامی اعضای بدن را فراموش کرد زیرا روزه گرفتن تنها منع کردن آشامیدن و خوردن از خود نیست بلکه باید تمام اعضای بدن نیز روزه بوده و از لغزش دور ماند.

وی در ادامه تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان مستمندان و ویژه یتیمان را نباید از روزی سفره خود محروم کرده و در این ماه باید با احسان و بخشش همراه و دستگیر مستمندان و نیازمندان بود و همچنین بسیار باید مواظب افراد سالمند بوده زیرا آنها با شرایط جسمانی ضعیفی که دارند روزه می گیرند و در این ماه بسیار آسیب پذیر می شوند.

رسول زاده گفت: قرآن که راهنما و چراغ هدایت بشریت است در این ماه مبارک نازل شده پس اهمیت این ماه به خوبی نزد همگان آشکار است که افرادی که دارای تقوا و بنیه ایمانی قوی تری هستند قدر هر لحظه این ماه مبارک را دانسته و با تهیت و مناجات سعی می کنند آخرت خوبش را آباد تر ساخته و در دنیا نیز نفس خود را پاک کند.