به گزارش کانی پرس؛ میزان بارندگی طی سال زراعی ۹۶-۹۷ در بوکان رکورد ۱۵ سال گذشته این شهرستان را شکست. در همین رابطه رئیس اداره هواشناسی بوکان صبح امروز جمعه در گفتگو با کانی پرس عنوان کرد: از اول سال زراعی جاری در این شهرستان بیش از ۳۹۳ میلی متر بارندگی داشتیم که در مقایسه […]

به گزارش کانی پرس؛ میزان بارندگی طی سال زراعی ۹۶-۹۷ در بوکان رکورد ۱۵ سال گذشته این شهرستان را شکست.
در همین رابطه رئیس اداره هواشناسی بوکان صبح امروز جمعه در گفتگو با کانی پرس عنوان کرد: از اول سال زراعی جاری در این شهرستان بیش از ۳۹۳ میلی متر بارندگی داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته است.
اسماعیل کامیاب نسب افزود: بر اساس داده ها و امار ها خوشبختانه شاهد افزایش ۱۰ درصدی بارش ها بودیم.
وی ادامه داد: اردیبهشت امسال نیز شاهد بارش ۱۰۳ میلیمتری بارش در بوکان بودیم که رکورد بیشترین بارش طی ۱۵ سال گذشته در این ماه بوده است.
کامیاب نسب با اشاره به بیشترین بارش طی اردیبهشت ماه طی دوره ۱۵ ساله گذشته تصریح کرد: بیشترین بارش اردیبهشت ماه در ۱۳۸۹ اتفاق افتاد که ۱۰۰ میلی متر بارندگی در این شهرستان ثبت شد.
رئیس اداره هواشناسی بوکان در خصوص پیش بینی بارش های روزهای آینده اضافه کرد: از اول تا ۱۵خرداد ماه امسال بارش باران خواهیم داشت که اوج بارش ها در روزهای پنجم تا ۱۰خرداد خواهد بود.
با تمام این شرایط بوکان و روستاهای ان در تابستان امسال با بحران کمبود اب از نظر کیفیت و کمیت رو به رو خواهد بود که نیاز به سرفه جویی لازم خواهد بود.
انتهای پیاموخ