به گزارش کانی پرس؛ در استانه روز طبیعت پایگاه خبری تحلیلی کانی پرس در نظر دارد در سلسله گزارش های به معرفی روستاهای جذاب بوکان بپردازد. روستای ابراهیم خسار اولین روستای است که سعی شده در این سلسله گزارشها به ان پرداخته شود. روستای زیبایی ابراهیم خسار بر سر راه بوکان به سردشت و در […]

به گزارش کانی پرس؛ در استانه روز طبیعت پایگاه خبری تحلیلی کانی پرس در نظر دارد در سلسله گزارش های به معرفی روستاهای جذاب بوکان بپردازد.
روستای ابراهیم خسار اولین روستای است که سعی شده در این سلسله گزارشها به ان پرداخته شود.
روستای زیبایی ابراهیم خسار بر سر راه بوکان به سردشت و در دامن کوهای بلند و سترگ کپری واقع شده است.
این روستای بکر و دیدنی با مناظر زیبا و کوهای سربرفلک کشیده خود دارای مردمانی بسیار مهمان نواز و تفرجگاه های بی نظیری است.
این روستای زیبا می تواند اولین هدف بوکانی ها در روزهای سبز بهاری برای گزراندن یک روز در دامن طبیعت باشد.
در ادامه تساویری زیبا از این روستا خواهد امد.