به گزارش کانی پرس؛ جلسه تعیین محدوده فیزیکی روستاهای واقع در حریم با ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار بوکان و با حضور بخشدار مرکزی و روسای ادارات مرتبط روز چهار شنبه ۲۳ اسفند ماه در محل سالن اجلاس ساختمان فرمانداری بوکان تشکیل شد. در این جلسه لقمان خسروپور بر تداوم ساماندهی سکونتگاه […]

به گزارش کانی پرس؛ جلسه تعیین محدوده فیزیکی روستاهای واقع در حریم با ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار بوکان و با حضور بخشدار مرکزی و روسای ادارات مرتبط روز چهار شنبه ۲۳ اسفند ماه در محل سالن اجلاس ساختمان فرمانداری بوکان تشکیل شد.

در این جلسه لقمان خسروپور بر تداوم ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی در روستاهای واقع در حریم تأکید کرد و گفت : خوشبختانه با همت فرماندار شهرستان و نماینده بوکان کار بازنگری طرح هادی روستاهای ناچیت ، اوچتپه ، تبت و کهریزه محمودآباد مورد تأیید کمیته تصویب استانی قرار گرفت و روستاهای دیگر به زودی کار بازنگری طرح هادی آنان شروع خواهد شد .

وی در ادامه توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی روستائی در سال ۹۷ را اولویت شهرستان دانست و گفت : تلاش خواهیم کرد که سکونتگاه های غیر رسمی در مناطق روستائی را پوشش داده و با تعیین اولویت نسبت به ارائه خدمات در چارچوب تصمیمات ستاد بازآفرینی و مجوزهای قانونی اقدام نمائیم .

معاون فرماندار بوکان تأکید کرد: آماربرداری و نقشه برداری سکونتگاه های غیر رسمی در مناطق روستائی سریعاً باید انجام گیرد و جهت تصمیم گیری به ستاد ارسال گردد .

خسروپور در پایان ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی را جزء برنامه تعریف شده شهرستان ذکر کرد و گفت : با توجه به تأکیدات فرماندار شهرستان بوکان با تمام توان در این زمینه تلاش خواهیم کرد که در آینده ای نه چندان دور مردم بتوانند از این اقدامات بهره مند شوند .