به گزارش کانی پرس؛ هر روز و بنا به نیاز کاری وقتی تلگرام گوشی موبیالم را چک می کنم و سری به رسانه های مجازی شهرم بوکان می زنم با تیتر های دردناک و تاسف باری برخورد می کنم که همکاران عرصه رسانه ایم نثار یک دیگر کردند و هم را با عناوین دور از […]

به گزارش کانی پرس؛ هر روز و بنا به نیاز کاری وقتی تلگرام گوشی موبیالم را چک می کنم و سری به رسانه های مجازی شهرم بوکان می زنم با تیتر های دردناک و تاسف باری برخورد می کنم که همکاران عرصه رسانه ایم نثار یک دیگر کردند و هم را با عناوین دور از اخلاق رسانه ای خطاب می کنند.
هر روز و یا حداقل هر هفته دنیایی کوچک رسانه های بوکان شاهد این ماجرای تلخ تکراری است تا جای که این مهم سبب شده مسئولان بوکانی نیز اشکارا و با نام های مستعار مختلف و رسما به این قضیه دامن زنند و انگ های مختلفی به رسانه های تاثیر گذار شهرم بچسپانند.
همین چند ساعت پیش بود که دفتر نماینده محترم بوکان در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی ۱۲ بندی به رسانه های بوکان تاخت و انها را متهم به عناوینی کرد که تمام رسانه های رسمی و غیر رسمی بوکان چه مجازی و چه غیر مجازی از ان مبرا هستند.
هرچند نباید مقصر چنین گفتانی را تنها مسئولان بوکانی دانست که اکنون نزدیک به ۴ سال است هیچ گونه نشستی با خبرنگاران بوکانی نداشته اند بلکه این مهم را باید در میان هم دیگر جستجو کنیم، هنگامی که دوستان رسانه ای برای حمایت از مدیران شهری به همکاران خود می تازند باید در نهایت انتظار چنین ادبیاتی را نیز از مسئولان داشت.
به باور بنده به عنوان شاگردی کوچک در عرصه خبری بوکان تک تک رسانه های این شهر متعهد به رسالت خود که همانا پیشرفت بوکان است می اندیشند و در این راستا هیچ کوتاهی انجام نداده اند هر چند شاید در این میان بعضی از مدیران شهری متضرر و به بعضی نیز پر و بال بیشتری داده شده باشد.
دوستان رسانه ای خوب می دانند که مهم ترین وظیفه یک خبرنگار و رسانه انتشار صحیح و بدون سانسور رویداد ها است هر چند اگر در این میان حتی مدیرانی نیز متضرر شوند.
رسانه های هم سو و غیر هم سو بوکانی نباید این اجازه را به مدیرانی بدهند که از رسانه انان بر علیه رسانه ای دیگر موضوع گیری های تندی انتشار یابد زیرا همانی خواهد شد که امروز همه به چشم دیدیدم و خواندیم.
بی گمان وضعیت کنونی شهر بوکان نتیجه دو عامل مهم ( حضور مدیران ضعیف و چشم پوشی رسانه ها از ضعف های مدیریتی) است که طی یک دهه گذشته بر این شهرستان حاکم بوده است.
حمایت از مدیران موفق و پرکار وظیفه تک تک رسانه های بوکان چه منتقد و چه غیر منتقد است تا بتوانیم بیش از پیش این افراد را به ادامه خدمت در این شهر متقاعد کنیم و معرفی مسئولان کم کار نیر وظیفه ما رسانه ای ها است.
در نهایت به دوستان رسانه ای خود به عنوان عضو کوچکی از این مجموعه باید بگویم حال که همه مسولان شهرستانی طی چند ماه گذشته به یک وحدت رویه در حوزه مدیریت شهری دست پیدا کردند اند ما نیز باید در میان خود چنین رویه ای را دنبال کنیم و با انعکاس صحیح و بدون روتوش اخبار و رویداد های شهر، مردم را به عنوان ولی نعمتان خود از وضعیت پشت پرده اتفاقات اگاه کنیم و با اقدامات وحدت گونه، رسانه های خود را در اختیار هیچ کسی برای حمله به همکار رسانه ای مان قرار ندیهم.

خالد حسین زاده / خبر نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری کانی پرس