به گزارش کانی پرس؛ در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی استان اذربایجان غربی که صبح شنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۶ و با حضور استاندار اذربایجان غربی و همچنین عثمانی به عنوان ناظر شورا و خسروی فرماندار شهرستان بوکان منطقه ویژه اقتصادی بوکان به تصویب رسید در ابتدای این جلسه با بیان اینکه در لایحه دولت […]

به گزارش کانی پرس؛ در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی استان اذربایجان غربی که صبح شنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۶ و با حضور استاندار اذربایجان غربی و همچنین عثمانی به عنوان ناظر شورا و خسروی فرماندار شهرستان بوکان منطقه ویژه اقتصادی بوکان به تصویب رسید
در ابتدای این جلسه با بیان اینکه در لایحه دولت طرح تشکیل هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی مطرح شده است، اظهار کرد: طرح تشکیل منطقه ویژه اقتصادی سرو هم از آذربایجان‌غربی در این لایحه آمده است و برخی نمایندگان استان درخواست الحاق چالدران به منطقه آزاد ماکو را به دولت داده‌اند و اینکه در آینده سه نقطه از خوی به این منطقه اضافه شود که طرح الحاق این دو شهرستان هم تصویب شده است.
نماینده مردم بوکان نیز در این جلسه عنوان کرد: به دلیل محدودیت منابع مالی به صورت محدود اقدام به تشکیل منطقه ویژه اقتصادی می‌کند ولی به صورت نامحدود اجازه تشکیل منطقه ویژه اقتصادی به بخش خصوصی را می‌دهد، اظهار کرد: دولت برای سال بعد پیشنهاد تشکیل هشت منطقه آزاد را در بودجه داده است.

وی با بیان اینکه زمین ۲۱۰ هکتاری در بوکان به کمک بخش خصوصی و شهرداری این شهر برای تشکیل منطقه ویژه اقتصادی در بوکان آماده شده است، اضافه کرد: استعلامات این طرح هم انجام شده است و با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان این منطقه ویژه اقتصادی در بوکان تشکیل می‌شود و هر چند که بسیاری از مناطق ویژه در کشور ظرفیت قابل استفاده‌ای ندارند ولی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در جنوب آذربایجان‌غربی یک مطالبه مردمی است.

شایان ذکر است جهت تصویب نهایی و طرح در مجلس شورای اسلامی به شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ارجاع داده خواهد شد.

همچنین در این جلسه الحاق به محدوده مناطق چهارگانه شهری هم تصویب شد، الحاق این مناطق در چارچوب برنامه های ستاد بازآفرینی و‌توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی انجام گرفت و الحاق این مناطق بعد از تایید این شورا باید به شورای عالی معماری و شهرسازی جهت تایید و ابلاغ‌ ارسال گردد.