به گزارش کانی پرس؛بعد از ماه ها چشم انتظاری در نهایت میزبان به خانه بازگشت و آب در بستر سیمینه رود جاری شد. بارانی ترین شب و روز سال در بوکان و سرشاخه های سیمینه رود در نهایت سبب شد اب خروشان هر جند چند ماه دیرتر ولی در نهایت خود را به بستر خوشکیده […]

به گزارش کانی پرس؛بعد از ماه ها چشم انتظاری در نهایت میزبان به خانه بازگشت و آب در بستر سیمینه رود جاری شد.
بارانی ترین شب و روز سال در بوکان و سرشاخه های سیمینه رود در نهایت سبب شد اب خروشان هر جند چند ماه دیرتر ولی در نهایت خود را به بستر خوشکیده سیمینه رود در بوکان برساند.
غرش دوباره اب در سیمینه رود سبب خوشحالی مردم بویژه کشاورزان حاشیه این رود شده و تصاویر این حضور خوش قدم دست به دست در فضای مجازی در حال گردش است.
سرشاخه های سیمینه رود از کوهای شهرستان سقز و بانه در استان کردستان سرچشمه می گیرد و تا یک دهه پیش یکی از مهم ترین شاه رگ های حیاتی دریاچه ارومیه بود که متاسفانه امروزه به یک رودخانه فصلی و بی اب تبدیل شده است.
در همین رابطه فرماندار بوکان نیز عنوان کرد: در پی بارش های جدید میزان حجم آب ورودی به بستر رودخانه سیمینه رود افزایش پیدا کرد و به ۱۰۰متر مکعب در ثانیه رسیده است
وی ادامه داد: بر این اساس در بارندگی های اخیر ۲۰ میلی متر بارش در این شهرستان گزارش شده که موجب خوشحالی کشاورزان منطقه شده و امیدواری برای سال پرمحصول کشاورزان را افزایش داد.
خسروی ادامه داد: با وجود بارش خوب در چند روز گذشته و سال زراعی جاری باز هم میزان بارش های شهرستان بوکان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد و نسبت به بلند مدت ۲۴ درصد کاهش دارد.
وی گفت: امسال تاکنون ۱۴۱میلی متر در شهرستان بوکان بارش گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال جاری کاهش بارندگی داریم.