به گزارش کانی پرس؛ چند روزی است هواداران فوتبال بوکان بویژه سردار حرف های جدیدی از سوی سرمربی تیم محبوب خود می شنوند که نشان می دهد سردار با این همه هوادار تنها پسوند بوکان را یدک می کشند. پیروز قربانی طی دو گفتگوی خود با رسانه ها بعد از اتفاقات بعد از پیروزی تیمش […]

به گزارش کانی پرس؛ چند روزی است هواداران فوتبال بوکان بویژه سردار حرف های جدیدی از سوی سرمربی تیم محبوب خود می شنوند که نشان می دهد سردار با این همه هوادار تنها پسوند بوکان را یدک می کشند.
پیروز قربانی طی دو گفتگوی خود با رسانه ها بعد از اتفاقات بعد از پیروزی تیمش در مقابل استقلال اهواز که منجر به درگیری در خوابگاه بازیکنان سردار شد رسما اعلام نموده که تا به سرانجام نرسیدن شکایت تیم را به بوکان برنخواهند گرداند، جمله ای که می تواند گویایی وضعیت محبوب ترین تیم تیم فوتبال دسته دوم کشور باشد.
جمله کوتاه قربانی نشان می دهد که سردار هیچ گونه وابستگی به شهر بوکان ندارد و این مربی به همراه بازیکنانش تنها دارند از پول، امکانات و هواداران پرشور این شهر فوتبال دوست برای موفقیت خود استفاده می کنند.
به واقع باید گفت نباید انتظاری بیش از این از سردار داشت، تیمی که ۹۸ درصد آن را بازیکنان غیر بومی تشکیل می دهند و ۲ درصد باقی ماده نمی توانند هیچ تاثیری بر اسکلت اصلی تیم داشته باشند.
قربانی نیز با درک کامل این شرایط اکنون دست خود را پیش گرفته و اعلام می کند که تیم را به بوکان برنمی گرداند این در حالی است که اگر بوکان و هواداران پرشور بوکانی نبودند هیچگاه قربانی در عرصه مربیگری به محبوبیت نمی رسید.
اتفاقات پیش امده در خوایگاه سردار حال مقصر هر کس که باشد محکوم است و در این مهم نیز شکی نیست که قربانی به عنوان سرمربی سردار حق دارد با تمام توان از بازیکن خود حمایت کند ولی انکه چند بار تکرار کند تیم سردا را به بوکان برنخواهد گرداند به هیچ وجه برای فوتبال دوستان بوکانی قابل قبول نیست و نخواهد بود.
بی گمان مسئولان سردا نیز به عنوان باشگاهی رسمی می توانند نسبت به حرف سرمربی خود واکنش نشان دهند و این مهم را به این مربی پرکار و پرتوان ولی جوان فوتبال کشور یاداور شوند که هر چند بیشتر تیم را غیر بومی ها تشکیل می دهند ولی سردار با پول بوکانی ها و امکانات بوکان در رقابت ها شرکت دارد و این تیم برای هواداران بی نظیر فوتبال بوکان است.
در نهایت باید گفت اگر اکنون حتی ۴۰ درصد تیم را نیز بومی ها تشکیل داده بودند سرمربی سردار هیچ گاه چنین حرفی را با این شیوه کلامی به زبان نمی آورد پس امید است مسولان فوتبال و ورزش شهرستان به جای هزینه های غیر لازم به تربیت بازیکنان پایه اقدام کنند تا دیگر شاهد ان نباشیم که یک تیم غیر بومی برای هواداران بوکان تعین تکلیف کند.