به گزارش کانی پرس؛ بوکان بی رمق ترین زمستان خود طی دو دهه گذشته را تجربه می کند، زمستانی که هم با برف قهر است و هم با سرما. بنا به گزارش های سازمان هواشناسی بوکان دارای دارای زمستان‌های سرد و پر برف که این وضعیت آب و هوایی معمولاً تا اواخر اسفندماه ادامه دارد. […]

به گزارش کانی پرس؛ بوکان بی رمق ترین زمستان خود طی دو دهه گذشته را تجربه می کند، زمستانی که هم با برف قهر است و هم با سرما.
بنا به گزارش های سازمان هواشناسی بوکان دارای دارای زمستان‌های سرد و پر برف که این وضعیت آب و هوایی معمولاً تا اواخر اسفندماه ادامه دارد.
بر اساس همین گزارش ها حداقل مطلق دمای هوا بوکان در زمستان۲۷ درجه سانتی گراد زیر صفر استو مدت روزهای یخبندان از ۸۵ تا ۱۰۰ روز و میزان بارندگی در سال‌های مختلف میان ۳۵۰ تا ۴۱۷ میلی‌متر متغیر بوده، که متوسط آن ۴۲۸ میلی‌متر برآورد شده‌است.
با این تواصیف زمستان ۹۶ را با نزدیک ۳۰ میلی متر باید بی رمق ترین زمستان چند دهه گذشته بوکان از نظر بارندگی و همچنین گرم ترین زمستان بوکان طی ۲۰ سال گذشته داست.
آسمان بی ابر بوکان در ۱۷ بهمن ماه گواه وضعیت بحرانی این شهر در اواسط زمستان است که هم اکنون می بایست زمین و با جامه سفید برف تزئین می شد.