فرمانده حوزه ثارا… سپاه بوکان گفت: آمریکای جنایتکار و جهانخوار مصداق استکبار در دنیاست و هردولت و شخصی که بخواهد به این جنایتکار اعتماد و تکیه کند بدون شک ضربه خواهد خورد و این در طول تاریخ به اثبات رسیده است. به گزارش کانی پرس ، فرمانده حوزه ثارا… سپاه بوکان در نشست سیاسی پایگاه […]

فرمانده حوزه ثارا… سپاه بوکان گفت: آمریکای جنایتکار و جهانخوار مصداق استکبار در دنیاست و هردولت و شخصی که بخواهد به این جنایتکار اعتماد و تکیه کند بدون شک ضربه خواهد خورد و این در طول تاریخ به اثبات رسیده است.
به گزارش کانی پرس ، فرمانده حوزه ثارا… سپاه بوکان در نشست سیاسی پایگاه شهید حمه مرادی با اشاره به شکست‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا به موازات تثبیت قدرت منطقه‌ای ایران گفت:
تلاش جدی دولتمردان آمریکایی برای دستیابی توافق با ایران و رویکرد جدید آنها به مذاکره با جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای تعمیم آن به حوزه‌های غیر هسته‌ای، مؤید تغییر در ماهیت و منابع قدرت و همچنین تغییر در ساختار نظام بین الملل است.
سرهنگ پاسدار جواد نجفیان تصریح کرد: متاسفانه برخی از مسئولین به دنبال برقراری ارتباط با آمریکا هستند که این اشتباه فکر می کنند چرا که آمریکا جزء ضرر و فرصت سوزی هیچ نتیجه و امتیازی برای انقلاب اسلامی ایران ندارد و ارتباط با این کشور هیچ گره ای از مشکلات را باز نخواهد کرد.
وی به بیان معنی قرآنی استکبار ستیزی اشاره کرد و گفت: ما هرگز زیر بار ظلم و ستم نخواهیم رفت و تاکنون ملت بیدار ایران اسلامی توانسته در جهت استکبار ستیزی گام های بسیار بزرگی را بردارد و به دشمنان اجازه ندادند تا در امورات کشور ایران اسلامی مداخله کنند.
نجفیان افزود : ملت ایران اسلامی هرگز از اعتقادات و باورهای خود در برابر آمریکا ذره ای عقب نشینی نخواهند کرد.
فرمانده حوزه ثارا… سپاه بوکان ، ایجاد قدرت بازدارندگی ایران اسلامی که در سال‌های اخیر با توجه به بومی سازی و ارتقای صنایع دفاعی و بلوغ و توانمندی متحدان استراتژیک انقلاب اسلامی در سطح منطقه ایجاد شده است را، اثبات ناکارآمدی گزینه های آمریکا دانست و گفت: این ناکار آمدی صورتی واقع بینانه در غرب نیز پیدا کرده است.
سرهنگ نجفیان با بیان اینکه معادلات منطقه‌ای بدون حضور جمهوری اسلامی ایران شکل نمی‌گیرد افزود: غرب به این باور رسیده است که کشش و جاذبه قدرت نرم افزاری ایران در منطقه، تنگنای گفتمانی بیشماری در آنها ایجاد کرده است و تنها تداوم رویکرد فشار و تهدید، اهداف راهبرد مهار آنها را در عرصه میدانی محقق نمی‌کند.
وی درپایان به قدرت بی مثال امنیت کشورمان اشاره کرد و گفت: باید قدردان این امنیت شد و این امنیت در سایه قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دست آمده است.