به گزارش کانی پرس؛ طی چند سال گذشته و به دنبال بارش های متناسب در فصول بارندگی بوکانی ها سال های نورمالی را از نظر بارش نزولات اسمانی تجربه کرده بودند و امید داشتند در سال زراعی جاری نیز شاهد بارش های خوبی باشند و مشکل کم ابی در این شهر تا حدود زیادی برطرف […]

به گزارش کانی پرس؛ طی چند سال گذشته و به دنبال بارش های متناسب در فصول بارندگی بوکانی ها سال های نورمالی را از نظر بارش نزولات اسمانی تجربه کرده بودند و امید داشتند در سال زراعی جاری نیز شاهد بارش های خوبی باشند و مشکل کم ابی در این شهر تا حدود زیادی برطرف شود.
هر چند در اواسط پائیز مردم بوکان شاهد بارش های نرمالی بودند ولی اکنون و دو ماه است که زمین های این شهر تشنه باران هستند.
جدای از کاهش جدی نزولات آسمانی بوکانی ها شاهد گرمترین دی ماه ۲۰ سال گذشته نیز هستند و کاملا هوای بهاری را در دی ماه (بفرانبار) تجربه می کنند.
در همین رابطه رئیس اداره هواشناسی بوکان صبح پنجشنبه ۱۴ دی ماه در گفتگوی اختصاصی با کانی پرس عنوان کرد: متاسفانه در سال زراعی جدید جدای از کاهش شدید بارندگی با گرم شدن هوا نیز مواجه هستیم.
اسماعیل کامیاب نسب ادامه داد: میزان بارش های سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش داشته و در بلند مدت نیز با کاهش ۴۰ درصدی رو به رو هستیم.
وی تصریح کرد: با پیش بینی های انجام شده تا اواخر دی ماه همین وضعیت بر آسمان منطقه حاکم خواهد بود هر چند در بهمن ما بارش ها به حد نرمان خود (برای بهمن ) خواهد رسید ولی در نهایت با زمستانی کم باران و برف روبه رو هستیم.
رئیس اداره پیش بینی و هواشناسی بوکان ادامه داد: جدای از کاهش نزولات آسمانی بوکان هم اکنون گرم ترین دی ماه خود را طی ۲۰ سال گذشته تجربه می کند.
وی افزود: حداکثر دمای دی ماه بوکان در بلند مدت ۵+ درجه بالای صفر و حداکثر ۲۵- درجه زیر صفر بوده است که متاسفانه امسال شاهد دمای حداقلی۶ -درجه و حداکثر ۱۸ + درجه بودیم که در این موقع سال کم سابقه بوده است.
اسماعیل کامیاب نسب تصریح کرد: همچنان تا اواخر دی ماه با افزایش دما رو به رو هستیم و این مهم در اسفند نیز تکرار خواهد شد.
وی در باره وضعیت فعلی هوای بوکان نیز یاداور شد: از روز شنبه با ورود سیستمی بارشی از شمال غرب کشور شاهد بارش های پراکنده ای در بوکان خواهیم بود و این پدیده جوی تا اواخر یک شنبه در منطقه فعالیت خواهد کرد.
با این تواصیف بوکان ما امسال سال کم ابی را پشت سر خواهد گذاشت و باید از هم اکنون مردم با صرفه جویی در مصرف اب از تشدید کم آبی در این شهر بکاهند.
انتهای پیام/خ