به گزارش کانی پرس؛ با چادر های بلند و صورتی کاملا پوشیده وسط جاده با یک کودک غرق در کثیفی هر لحظه سر و دست به سوی بر می گردانند تا از راننده های عبوری گدایی کنند. این تصویر را بارهای بار رانندگانی که از میاندواب وارد بوکان شده اند در نزدیکی روستای ناچیت دیده […]

به گزارش کانی پرس؛ با چادر های بلند و صورتی کاملا پوشیده وسط جاده با یک کودک غرق در کثیفی هر لحظه سر و دست به سوی بر می گردانند تا از راننده های عبوری گدایی کنند.
این تصویر را بارهای بار رانندگانی که از میاندواب وارد بوکان شده اند در نزدیکی روستای ناچیت دیده اند و یا رانندگانی که از بوکان به سوی سقز در حرکتند در چند متری پاسگاه پلیس اخر شهر مشاهده کردند.
آنها به کلی شبیه ما نیستند. نه اینکه موجودات عجیب الخلقه ای باشند نه تنها آنها حرف زدنشان با ما فرق می کند و در کل باید گفت شبیه ما بوکانی ها نیستند.
چند صبای بود جای انان در داخل شهر و گلوگاه های وردی شهر خالی بود و بوکان به یک ارامش نسبی ریده بود ولی مدتی است دوباره شکل و شمائل این افراد با شکل عجیب و غریبشان مهمان وردی های شهر در محور های بوکان به سقز بوکان به میاندواب و بوکان به شاهیندژ شده است.
حضور این افراد در حالی که هیچ سودی برای بوکان ندارد بلکه چهره شهر را نیز در همان وردی های ان بسیار زشت کردند و انگار وارد شهر گداها می شوی.
آنان با کلمات عجیب و غریبی از مردم کمک می خواهند مردم نوع دوست نیز گاه و بی گاه با پائین کشیدن شیشه ماشین و بیرون اوردن دست پولی به انان می دهند و همین موضوع سبب ادامه گدایی انان از دیگر ماشین ها می شود.
هر چند سازمان بهزیستی بوکان با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی بارها اقدام به جمع اوری این گداهای تیمی کرده بود و مدت یک سالی بود از انان دیگر در این شهر خبری نیود اما اکنون باز این گداها که به صورت باندی جهت گدایی توسط افرادی خاص به این منطقه اورده می شوند سرو کلشان پیدا شده است تا بار دیگر چهره شهر را زشت کنند.
آنچه مهم است طرح جمع اوری گداهای بومی و غیر بومی نباید فصلی و تنها در فواصل کوتاهی اجرای شود بلکه بایستی به صورت مثتمر و ادامه دار با این پدیده زشت اجتماعی برخورد شود و همچنین با عاملان تشکیل باند های گدایی در منطقه برخورد قضایی صورت گیرد تا دیگرمردم شاهد چنین تصاویری در ورودی های شهر نباشند.
بی گمان جمع اوری چنین گداهای که مکان آنان نیز کاملا مشخص است نیاز به طرح برنامه و برگزاری جلسات متعدد ندارد و تنها با یکی دو نفر از کارکنان شهرداری و بهزیستی و با حکم قضایی می توان ریشه این پدیده کثیف اجتماعی را در بوکان ریشه کن کرد.
همچنین مردم نیز در پایان دادن به حضور گداها در سطح معابر و وردی های شهر نقش و وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارند که می بایست به ان عمل کنند و از کمک به این افراد جدا خوداری کنند زیرا بر اساس دین مبین اسلام طلب‌ کردن چیزی در صورت عدم احتیاج شدیدا حرام است، زیرا گدایی منافی عزت و کرامت انسانی بوده از‌ بین برنده مروت و شهامت می باشد، روحیه جهاد و اجتهاد را از‌ بین می برد، انسان را از سعی در طلب رزق از طریق حلال بازمی دارد و او را به خوردن مال حرام عادت می دهد.
امید است نهاد های مرتبط با همراهی مردم دوست داشتی بوکان برای همیشه شر این پدیده کثیف را از این شهر ریشه کن کنند.
انتهای پیام/خ