به گزارش کانی پرس؛ صبح روز سه شنبه با حضور کارشناسان فرانسوی زمین های سطح کشت کلزا در بوکان مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت. در حاشیه این بازدید ها که جهت افزایش تولید این محصول در منطقه با مشارکت شرکت های فرانسوی انجام شد معاونت دانه های روغنی اداره کل جهاد کشاورزی استان آذربایجان […]

به گزارش کانی پرس؛ صبح روز سه شنبه با حضور کارشناسان فرانسوی زمین های سطح کشت کلزا در بوکان مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت.
در حاشیه این بازدید ها که جهت افزایش تولید این محصول در منطقه با مشارکت شرکت های فرانسوی انجام شد معاونت دانه های روغنی اداره کل جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در گفتگوی اختصاصی با کانی پرس عنوان کرد: در سال جاری ۳هزار ۶۸۰ هکتار از زمین های کشاورزی استان به کشت محصول کلزا با بیش از ۹۸۳ بهره بردار اختصاص یافته است.
صولت افزود: عمده شهرستانهای که امسال در کشت محصول کلزا اقدام کردند به ترتیب شهرهای پلدشت، نقده، بوکان، شاهیندز و میاندواب هستند که توانستند با کاشت این محصول مهم راندمان تولید کلزای استان در سطح کشور را به چندین برابر افزایش دهند.
وی ادامه داد: برای ۳ هزار و ۶۸۰ هزار هکتار از زمین های زیر کشت کلزا نزدیک به ۲۳ تن بذر هیبرید فرانسه و المانی به صورت یارانه ای در میان کشاورزان توزیع شده است.
مسئول دانه های روغنی اداره کل جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: در سال جاری نیز بیش از ۳۰۰ هکتار به صورت پایلوت در شهرستان های پلدشت،نقده و بوکان زیر کشت بذر های هیدرومیل و ناتالی جهت افزایش راندمان تولید و بهره وری رفته است.
وی عنوان کرد: هم اکنون میانگین تولید کلزای استان در هر هکتار ۲هزار و ۲۰۰کیلو است که امید است با کاشت این بزرهای جدید و همچنین بازرسی های مکرر شرکت تولید کننده حداقل برداشت ما در هر هکتار به سه و نیم تن افزایش یابد.
در ادامه مسئول و نماینده شرکت اولاریس فرانسه نیز در گفتگوی اختصاصی با کانی پرس ضمن تشکر از مهمانان نوازی کشاورزان بوکانی عنوان کرد: با بازدید های که از سطح مزارع زیر کشت کلزای بوکان داشتم باید عنوان کنم که مزارع بوکان در بسیاری از فاکتور های مورد نظر ما از زمین های اتحادیه اروپا باکیفیت تر و دارای پتانسیل بیشتری چهت کاشت کلزا است.
خانم سندرین ادامه داد: بنده اینده ای بسیار روشن برای محصول کلزا در منطقه بویژه شهرستان بوکان می بینیم ولی به شرطی که همه فاکتور ها از اماده کردن زمین تا زمان برداشت در ان به صورت استاندارد رعایت شده باشد.
همچنین کارشناس مسئول وزارت جهاد کشاورزی نیز در حاشیه این بازدید ها به کانی پرس گفت: هدف ما وارد کردن بذر کلزا نبوده بلکه ما سعی کردیم تکنولوژی کلزا را وارد ایران کنیم و با این اهداف تعیین شده در وزارت باعث شد که اخرین یافته ها و تکنولوژی کاشت کلزا را وارد ایران کینم.
فخاری ادامه داد: ارقامی که وارد ایران شده مقاوم به ریزش هستند همچنین نیاز به ابدهی بسیار پاینی دارند و مقاوم به بیماری های گوناوگون از جمله فوما که یک بیماری بازدارنده است هستند.
وی افزود: در سال های گذشته برای هر هکتار بیش از ۱۰ کیلو گرم بذر لازم است که با توزیع این ارقام جدید این میزان طبق توصیه کارشناسان فرانسوی ۲ و نیم کیلو در هر هکتار است ولی ما به کشاورزان کشورمان توصیه کردیم از چهار و نیم کیلو برای هر هکتار استفاده شود.
ما در سال جدید ۲۲۰ تن بذر از کشور فرانسه برای بیش از ۴۴ هزار هکتار زمین وارد کردیم که امید است این مهم صرفه جوی در اب و بهره وری افزایش محصول شود.
رئیس جهاد کشاورزی بوکان نیز همچنین در گفتگو با کانی پرس عنوان کرد: نیزدیک به ۳۸۰ هکتار از زمین های کشاورزی بوکان در سال جاری زیر کشت کلزا فرار گرفته که از این میزان نزدیک به ۱۰۰ هکتار ان زیر کشت بذر جدید وارد شده از فرانسه قرار گرفته است.
قادری ادامه داد: هم اکنون بوکان در رتبه سوم استان بعد از پلدشت و نقده در تولید کلزا قرار دارد که امید است با مکانیزه شدن داشت و برداشت کلزا میزان برداشت ما شاهد افزایش چشم گیری باشد