به گزارش کانی پرس؛ پائیز و باران در طبیعت صحنه های خلق می کند که چشم هر رهگذری را به سوی خود برمی گردانند. دیدن طبیعت زیبای بوکان در فصل پائیز و ان هم زیر باران حال و هوای دیگری دارند که از لنز دوربین ها تنها می توان گوشه ای از آن را به […]

به گزارش کانی پرس؛ پائیز و باران در طبیعت صحنه های خلق می کند که چشم هر رهگذری را به سوی خود برمی گردانند.
دیدن طبیعت زیبای بوکان در فصل پائیز و ان هم زیر باران حال و هوای دیگری دارند که از لنز دوربین ها تنها می توان گوشه ای از آن را به تصویر کشید.
عکس ها : یونس کرمی