به گزارش کانی پرس، «خالد احمد نژاد» روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه در گفت وگو با خبرنگار کردپرس گفت: دادستان بوکان دستور داد که سه قلوهای رها شده در این شهر به صورت موقت به شیرخوارگاه آمنه در ارومیه منتقل شود. وی افزود: وقتی کارشناسان بهزیستی و دادگستری به این نتیجه رسیدن که مادر سه […]

به گزارش کانی پرس، «خالد احمد نژاد» روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه در گفت وگو با خبرنگار کردپرس گفت: دادستان بوکان دستور داد که سه قلوهای رها شده در این شهر به صورت موقت به شیرخوارگاه آمنه در ارومیه منتقل شود.

وی افزود: وقتی کارشناسان بهزیستی و دادگستری به این نتیجه رسیدن که مادر سه قلوها از لحاظ مالی و روحی توانایی نگهداری این کودکها را دارد، کودکان به وی واگذار می شود.

احمد نژاد در ادامه گفت: بعد از واگذاری کودکان به مادرشان و طلاق مادر، هم کودکان وهم مادر تحت حمایت بهزستی قرار می گیرند و این نهاد هزینه هایی را تحت عنوان کمک هزینه امداد به هر یک از کودکان اختصاص می دهد.

شب چهارشنبه سه قلوهای ۲۰ روزه ایی که یکی پسر و دو نوزاد دیگر دختر بودند به علت اختلافات والدین در یکی از کوچه های بوکان رها شدند.

در این کودکان دارای ۲ زن است و این نوزدان از زن دوم است که پدر حاضر به نگهداری این نوزادان سه قلو نشده است.

از شب چهارشنبه این نوزادان در بیمارستان بوکان تحت مراقبت قرار گرفتند تا دادستانی نظر خود در خصوص سرنوشت آنها اعلام کند.