به گزارش کانی پرس؛ به دنبال حادثه دلخراش تصادف رانندگی در مسیر بوکان به میاندواب و کشته شدن جمعی از همشهریان بوکانی در این سانحه که با واکنش نماینده بوکان همرا بود. این واکنش و حواشی آن سوژه ای شد تا کاریکاتوریست به نام بوکانی جدید ترین کار خود را به آن اختصاص دهد.

به گزارش کانی پرس؛ به دنبال حادثه دلخراش تصادف رانندگی در مسیر بوکان به میاندواب و کشته شدن جمعی از همشهریان بوکانی در این سانحه که با واکنش نماینده بوکان همرا بود.

این واکنش و حواشی آن سوژه ای شد تا کاریکاتوریست به نام بوکانی جدید ترین کار خود را به آن اختصاص دهد.