حضور پیرمند 90 ساله بوکانی در یکی از شعب اخذ رای

ب گزارش کانی پرس؛ مردم بوکان بار دیگر در انتخابات ۹۶ حضوری بی نظیر و دور از انتظاری ثبت کردند که حتی در برخی شعب تعرفه ها در ساعات اولیه رای گیری جوابگوی حجم بالای مردم نبود.  مردم عروس شهرهای ایران در ۲۹ اردیبهشت ماه با رنگین کردن انگشت سبابه خود مهر تائیدی بر حمایت […]

ب گزارش کانی پرس؛ مردم بوکان بار دیگر در انتخابات ۹۶ حضوری بی نظیر و دور از انتظاری ثبت کردند که حتی در برخی شعب تعرفه ها در ساعات اولیه رای گیری جوابگوی حجم بالای مردم نبود.

 مردم عروس شهرهای ایران در ۲۹ اردیبهشت ماه با رنگین کردن انگشت سبابه خود مهر تائیدی بر حمایت قاطع خود از انقلاب اسلامی ایران زدند.

حضور باشکوه مردم بوکان نیز همانند جای جای ایران اسلامی سبب شد تا شعبه های اخذ رای تا ساعت ۲۴ روز جمعه شاهد رای دهنگان باشد

در تصاویر زیر گوشه ای از این حضور باشکوه از نگاه لنز دوربین مردم بوکان به تصویر کشیده شده و برای کانی پرس ارسال شده است.