به گزارش کانی پرس؛ به دنبال شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان و ایران همشهریان بوکانی در یک اقدام کم نظیر با همکاری و همراهی ارگانهای مختلف اقدام به تعطیلی بازار و همه صنوف غیر ضروری در سطح شهر کرده اند. این اقدام سمفونی وار طی ۲۰ روز گذشته سبب شده بوکان به الگوی برای […]

به گزارش کانی پرس؛ به دنبال شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان و ایران همشهریان بوکانی در یک اقدام کم نظیر با همکاری و همراهی ارگانهای مختلف اقدام به تعطیلی بازار و همه صنوف غیر ضروری در سطح شهر کرده اند.

این اقدام سمفونی وار طی ۲۰ روز گذشته سبب شده بوکان به الگوی برای بسیاری از شهرها بدل شده است.