به گزارش کانی پرس، یک پنجم سطح خشکى‌هاى جهان را کوه‌ها تشکیل مى‌دهند و بیش از نیمى از جمعیت جهان به منابع آب کوه‌ها براى کشاورزى، برق، صنایع و از همه مهم‌تر آشامیدن وابسته هستند. ۱۲ درصد از جمعیت جهان مستقیماً تحت تاثیر کوه‌ها قرار دارندو سرچشمه‌ مهم‌ترین رودهاى جهان مثل نیل، آمازون و گنگ […]

به گزارش کانی پرس، یک پنجم سطح خشکى‌هاى جهان را کوه‌ها تشکیل مى‌دهند و بیش از نیمى از جمعیت جهان به منابع آب کوه‌ها براى کشاورزى، برق، صنایع و از همه مهم‌تر آشامیدن وابسته هستند.

۱۲ درصد از جمعیت جهان مستقیماً تحت تاثیر کوه‌ها قرار دارندو سرچشمه‌ مهم‌ترین رودهاى جهان مثل نیل، آمازون و گنگ در کوه‌ها قرار دارد، به همین دلیل کوه‌ها را “برج‌هاى آب شیرین” جهان نامیده‌اند.

ساکنین فلات ایران که در کمربند خشک نیم‌کره شمالی قرار دارند، بیشترین اتکا را به کوه‌های مرتفع داشته و شریان‌های حیاتی میلیون‌ها انسان شهرنشین و کوه‌نشین، به کوه‌ها وابسته هستند.

مهم‌ترین موهبت‌‌های کوهستان؛ آب شیرین، آب مصرفی در کشاورزی برای تولید بخش عمده ای از مواد غذایی و همچنین علوفه مورد نیاز میلیون‌‌ها رأس دام برای تولید مواد پروتئینی و لبنی و … منابعی هستند که کوه‌‌ها نقش اصلی در تأمین و تولید آن‌ها برعهده داشته و دارا بودن همین ویژگی هاست که  بهره‌برداری از این منابع را به شیوه ای پایدار ضرورت می بخشد.

مردم شهرستان بوکان در حوزه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه نیز با قرار گرفتن در منطقه رشته کوه زاگرس شمالی ازموهبت و نعمت کوهای بلند طی هزاران سال بهرمند و استفاده کرده است.

رودخانه های سیمینه رود و زرینه رود و دها رودخانه فصلی و محلی تنها گوشه ای از بخشش کوهای این مطقه به مردم بوکان و حوزه جنوبی دریاچه ارومیه بوده است.

۱۸ کوه بالای ۲ هزار متر در مناطق مختلف شهرستان جدای از تامین آب شرب ده ها روستا سبب گسترش و رونق دامداری و کشاورزی نیز شده تا چای که بوکانر ا انبار غله منطقه نام گذاری کرده اند.

یکی از کوهای بسیار زیبا و استوار این شهرستان میرقاز نام دارد که با ارتفاع ۲۱۲۵ متر ازسطح دریا در جوار گورستان تاریخی ملا بادین و بین روستاهای سرباغچه ، قولغه تپه و باغچه در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب بوکان قرار دارد که به علت شرایط سخت صعود و سخره های چند ده متری یکی از مهمتین کوها برای کوهنوارادن منطقه به شمار می آید.

این کوه زیبا و البته سخره ای در میان کوهای کوشک زارا و طرخه قرار دارد و به علت برف گیر بودن به آلپ کوهنوردان مشهور است و از نما و جذابیت خاصی برخوردار است و هر ساله ده ها گروه کوهنوردی از مناطق مختلف برای فتح آن خود را به دامنه آن می رسانند.

ده ها چشمه پر آب دایمی و مراتع گسترده ازموهبات این کوه زیبا برای ساکنین محلی است